BUIS Öğrenci Bilgi Sistemi’ni Online Video Platformları ile entegre ettik. Üniversitelerde video derslerin başlatılması, izlenmesi ve takibi hiç bu kadar kolay olmamıştı.