Amacı Türkiye’de kütüphanecilik ve arşivcilik alanında yapılan sayısallaştırma çalışmalarına yardımcı olacak fikirler ve çalışmalar ortaya koymak, Konuyla ilgili başvurulabilecek standart ve kılavuzların hazırlanıp, yayınlanmasını sağlamak, Bu çerçevede öncelikli olarak yazma ve eski harfli basma eserlerin sayısallaştırılması ile ilgili çalışmalara destek olmak olan Ulusal Sayısallaştırma Komitesi’nin teknik desteğini SK Teknoloji olarak sağlamaktayız.

17 Mayıs 2013’de yapılan <> ile kurulan grup, Türkiye’de sayılsallaştırma alanında oluşturulabilecek standartları belirleme amacındadır.

Komitenin sitesine sayisallastirma.org adresinden erişebilirsiniz.